• Sendero (2015) Övrig medverkande
  • Jag vill tacka livet (2012) Övrig medverkande