• Hotet från underjorden 4 (2004) Övrig medverkande