• Territory (2007) Övrig medverkande
  • Nightmares & Dreamscapes (2006) Övrig medverkande
  • The Hard Word (2002) Övrig medverkande