• Ondskans barn (1995) Övrig medverkande
  • Baby Boom (1987) Övrig medverkande
  • Vid flodens strand (1987) Övrig medverkande