• Chicago Med (2015-) Övrig medverkande
  • The Affair (2014-) Övrig medverkande
  • Every Secret Thing (2014) Övrig medverkande
  • Arrow (2012-) Övrig medverkande
  • Pan Am (2011-2012) Övrig medverkande