• The Gifted (2017-2019) Övrig medverkande
  • Mad Dogs (2015-2016) Övrig medverkande
  • Ball Don't Lie (2008) Övrig medverkande och övrig medverkande
  • Burn Notice (2007-2013) Övrig medverkande