• Hit and run (2009) Huvudroll
  • Return to Sleepaway Camp (2008) Övrig medverkande
  • Gracie (2007) Huvudroll