• Shelby (2014) Övrig medverkande
  • Den stora nötkuppen (2014) Övrig medverkande