• Ill Manors (2012) Övrig medverkande
  • Attack the Block (2011) Övrig medverkande
  • The Infidel (2010) Övrig medverkande
  • StreetDance 3D (2010) Övrig medverkande
  • Four Lions (2010) Övrig medverkande
  • It's a Wonderful Afterlife (2010) Övrig medverkande
  • En blomma i Afrikas öken (2009) Övrig medverkande
  • Harry Brown (2009) Övrig medverkande
  • Franklyn (2009) Övrig medverkande