• United 93 (2006) Övrig medverkande
  • The American Dream (1999) Övrig medverkande
  • Snake Eyes (1998) Övrig medverkande
  • Ingen plockar Howard (1986) Övrig medverkande