• Master of the Flying Guillotine (1976) Övrig medverkande