• Soul Kitchen (2009) Övrig medverkande
  • Mot väggen (2004) Övrig medverkande