• Femte våningen (1978) Övrig medverkande
  • Lavinen (1978) Övrig medverkande