• Den tillfällige turisten (1988) Övrig medverkande