• Spawn (1997) Övrig medverkande
  • Lära för livet (1994) Övrig medverkande