• Tolken (2005) Övrig medverkande
  • Natten och staden (1992) Övrig medverkande