• Bortförd (1993) Övrig medverkande
  • Den otrolige Hulken (1978-1982) Övrig medverkande