• Housebound (2014) Övrig medverkande
  • Sagan om de två tornen (2002) Övrig medverkande