• Life as We Know It (2010) Övrig medverkande
  • Halloween II (2009) Övrig medverkande