• Return of the Living Dead III (1994) Övrig medverkande
  • The Willies (1990) Regissör och Övrig medverkande
  • Return of the Living Dead Part II (1988) Övrig medverkande
  • Sådan far sådan son (1987) Övrig medverkande
  • Return of the Living Dead (1985) Övrig medverkande
  • Amerikas sista oskuld (1982) Övrig medverkande
  • Farlig fredag (1970) Övrig medverkande
  • Twisted Nerve (1968) Övrig medverkande