• Batman: Death in the Family (2020) Regissör
  • Scooby-Doo! And WWE: Curse of the Speed Demon (2016) Regissör
  • Young Justice (2010-) Regissör
  • Batman: Under the Red Hood (2010) Regissör
  • Superman: Doomsday (2007) Regissör