• Salem's Lot - återkomsten (1987) Övrig medverkande
  • På driven i New York (1982) Huvudroll