• Den hårda ritten (1973) Övrig medverkande
  • Big Jake (1971) Övrig medverkande
  • Harlow (1965) Övrig medverkande