• Kaos är granne med Gud (1984) Regissör
  • Natten är dagens mor (1984) Regissör
  • Modet att döda (1980) Regissör