• Hjältar utan namn (1987) Övrig medverkande
  • Lift med döden (1981) Övrig medverkande