• Eichmann - Dödens underskrift (2009) Övrig medverkande