• Paris-Manhattan (2012) Övrig medverkande
  • Tellement proches (2009) Övrig medverkande
  • Public Enemy No. 1 - Part 2 (2008) Övrig medverkande
  • Agent 117 - Uppdrag i Kairo (2008) Övrig medverkande