• Gula kliniken (1947) Huvudroll
  • Jag dräpte (1943) Huvudroll
  • Anna Lans (1943) Huvudroll
  • Hem från Babylon (1941) Huvudroll