• Black Lightning (2018-) Övrig medverkande
  • Cell (2016) Övrig medverkande
  • Project Almanac (2015) Övrig medverkande
  • The Red Road (2014-2015) Övrig medverkande
  • The Bay (2012) Övrig medverkande
  • Arthur Newman (2012) Övrig medverkande
  • That Evening Sun (2009) Övrig medverkande