• Melinda & Melinda (2004) Övrig medverkande
  • The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996) Regissör