• En engelsk skandal (2018) Övrig medverkande
  • Assassination Games (2011) Övrig medverkande
  • Dominion: Prequel to the Exorcist (2005) Övrig medverkande
  • Exorcisten: Begynnelsen (2004) Övrig medverkande