• Tomb Raider (2018) Övrig medverkande
  • The Last Kingdom (2015-) Övrig medverkande
  • Home Fires (2015-2016) Övrig medverkande
  • Rita (2012-2017) Övrig medverkande
  • Fräls oss ifrån ondo (2009) Övrig medverkande