• Fem barn och ett sandtroll (2004) Övrig medverkande