• Staying Vertical (2016) Regissör
  • Främling vid vatten (2013) Regissör