• Special Forces (2011) Övrig medverkande
  • La Horde (2010) Övrig medverkande