• Brain on Fire (2016) Övrig medverkande
  • Colossal (2016) Övrig medverkande
  • In Their Skin (2012) Övrig medverkande
  • The Possession (2012) Övrig medverkande
  • Poison Ivy: The Secret Society (2008) Övrig medverkande
  • Sanctuary (2007-2011) Övrig medverkande