• Tiden före oss (2017) Huvudroll
  • Beyond the Walls (2012) Övrig medverkande