• Batman Ninja (2018) Övrig medverkande
  • Saving Lincoln (2014) Övrig medverkande
  • Werewolf: The Beast Among Us (2012) Övrig medverkande
  • Attack Force (2006) Övrig medverkande