• Regression (2015) Övrig medverkande
  • Killjoys (2015-2019) Huvudroll
  • Veronica Mars (2014) Övrig medverkande
  • The Shrine (2010) Huvudroll
  • Arctic Outbreak (2010) Övrig medverkande
  • Warehouse 13 (2009-2014) Huvudroll
  • Palo Alto, CA (2007) Huvudroll
  • Skulls 2 (2002) Övrig medverkande
  • Smallville (2001-2011) Övrig medverkande
  • I krigets spår (2000) Övrig medverkande