Skribent

29 januari 2009 | 18:47

Filmutredaren varnar för biodöd

När SF bio digitaliserar kan det leda till massdöd bland mindre biografer. Varningen kommer Mats Svegfors som leder statens filmutredning. Redan nu är diskussionen het om den monopolliknande ställning som SF har på biografmarknaden. Speciellt om man räknar in den andra stora bioägaren, Svenska bio där SF är delägare.

Men det kan bli betydligt värre. Om SF och Svenska bio skulle digitalisera sina biografer är risken stor att de mindre biograferna drabbas av massdöd.

- SF säger att staten inte bör subventionera de mindre biografernas digitalisering för att det snedvrider konkurrensen. Jag svarar att det ögonblick som SF bio och Svenska bio investerar i digital teknik kommer de mindre inte ha råd att följa med, säger Mats Svegfors till TT.

Problemet ligger i att den senaste digitala tekniken, den så kallade 2K-standarden, är mycket dyr. Enligt Svegfors är det en investering på mellan 600 000 och 1,5 miljoner kronor för en biografägare.

- För de mindre biograferna är det jättemycket. Och har man inte 2K får man knappast tillgång till de stora amerikanska filmerna.

Nu undersöker filmutredaren Svegfors hur ett statligt stöd till digitalisering av mindre biografer skulle kunna se ut.

- Vi hoppas på en trepartslösning mellan biografägaren, kommunen och staten. Jag tror att även SF bio gynnas av att de mindre biograferna finns kvar och monopolet inte blir för starkt; annars kanske konkurrenslagstiftningen träder in. SF bio vill knappast riskera det.