Skribent

21 januari 2009 | 17:24

En miljon extra till filmfestivaler

Svenska filminstitutet (SFI) ökar stödet till filmfestivaler med en miljon kronor. Den största ökningen, 380 000 kronor, får Göteborgs filmfestival, som även är störst i landet vad gäller publik och filmutbud. Ökat stöd går även till Stockholms filmfestival, barn- och ungdomsfestivalen Buff, Uppsalas kortfilmsfestival, dokumentärfestivalen Tempo, Bergmanveckan och International female film festival i Malmö.

I år delar SFI ut totalt 3 580 000 kronor till filmfestivaler. De ökade bidragen till festivalerna är ett led i SFI:s utökade satsning på kvalitetsfilm.