Film

Skribent

Alexander Dunerfors Kardelo

31 juli 2009 | 17:49

Stark sommar för svensk film

Svenska Filminstitutet har nu sammanställt biografstatistiken för juni. Juni uppvisar historiskt höga siffror och även siffrorna för första halvåret är mycket bra, speciellt avseende den svenska marknadsandelen, skriver SFI i ett pressmeddelande.

Besöken för juni ökade med 13,4 procent jämfört med 2008 och uppgick till 1 055 196. Detta är högre än någon annan juni-period under åren 1994-2009.

De totala besöken för årets första halvår uppgick till 7 570 828 och man måste gå tillbaka till 2004 för att hitta en motsvarande period med fler besök.

- Sommaren har tidigare varit den period under året med lägst besöksnivåer och med tanke på detta lär årets juni-siffror ha överträffat alla motsvarande perioder under de senaste 30 åren. De fina besökssiffrorna för första halvåret visar återigen att biobesöken står sig starka i lågkonjunktur, säger Thomas Bryntesson statistikansvarig Svenska Filminstitutet.

Bland de svenska filmerna som lockat folk till biograferna nämns främst "Män som hatar kvinnor". Till och med juni hade filmen setts av totalt 1 150 445 besökare.

- Filmens framgångar är exceptionella, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Dessutom är det ytterligare sju svenska filmer som fått mer än 100 000 besökare, jämfört med tre förra året. Detta visar att publiken uppskattar den svenska filmen, säger Cissi Elwin Frenkel, VD Svenska Filminstitutet.