Tv-premiärer Oktober Oktober 2018 2018

Onsdag 3 oktober

Söndag 7 oktober

Fredag 12 oktober

Söndag 14 oktober

Tisdag 16 oktober

Måndag 22 oktober

Onsdag 24 oktober

Söndag 28 oktober

Måndag 29 oktober