Facebook - Privacy Policy

Genom att ansluta till MovieZines community med ditt Facebook-konto ger du MovieZine rätt att hämta in ditt namn, mailadress och profilbild för att visas på din personliga profilsida på MovieZine. MovieZines Facebook-applikation kan också publicera dina filmbetyg i din logg på Facebook, dock aldrig utan ditt medgivande. MovieZine kommer inte att sprida dina uppgifter vidare.

Medlemsavtal på MovieZine!

Gemenskap är kul och gemenskap över nätet är kanske inte riktigt samma grej som gemenskap i "det dagliga livet". Dessa ordningsråd vill vi på MovieZine ge dig för att hålla en god och trevlig stämning i vårt community.

 • Glöm inte människan bakom datorn. Håll god ton och var trevlig och saklig i diskussionerna.
 • Kom ihåg, bara för att åsikterna inte delas betyder inte att de är fel.
 • Bete dig på nätet som i det dagliga livet.
 • Ge ett bra intryck av dig själv. Det du skriver syns omedelbart på Internet och är tillgängligt för alla i världen. Du är vad du skriver.
 • Dela din kunskap.
 • Var med och motverka missbruk av tjänsterna.

Användarens ansvar

När användaren tar tjänsten i bruk ansvarar användaren för att följa dessa ordningsregler.

Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon mottar, lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via MovieZine.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av datavirus.

Information som är skyddad av upphovsrätt eller på annat sätt får inte göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag.

Användarna skall inte heller använda MovieZines tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag, förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, pyramidspel eller annan verksamhet som inte är förenlig med tjänsternas karaktär.

Användarna skall hålla MovieZine skadelös för förlust orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller av krav från tredje man baserat på användarnas bruk av tjänsterna.

MovieZines ansvar

MovieZine ansvarar inte för användarnas eller andras bruk av tjänsterna och för information som användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag. MovieZine avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarnas eller tredje mans handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

Borttagning av olovlig information

MovieZine bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den informationen som görs tillgänglig via tjänsterna. MovieZine förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till MovieZines kännedom och som enligt MovieZines bedömning står i strid med svensk lag eller villkoren för användning av den aktuella tjänsten.

Ändring och upphörande

MovieZine har rätt att med rimlig eller laglig frist (3 veckor) ändra avtalen, ändra eller lägga ned tjänsterna, registreringsrutiner, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna. MovieZine förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till upphörande vid åsidosättande av skyldigheter från användaren sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning. MovieZine har rätt att överföra avtalen i sin helhet eller viss del där av till andra.

Avregistrering av MovieZine-konto

Vill du avregistrera dig från MovieZine, vänligen kontakta oss.

Twitter

Facebook

 • Vi gör det enkelt för dig! Du kan nu använda ditt Facebook-konto på Moviezine. Moviezine applikation
 • Du hittar även MovieZine på Facebook där många av våra besökare redan är medlemmar. Bli medlem i MovieZine-klubben redan idag och chansen är stor att du hittar både nya och gamla MovieZine-vänner.
 • Youtube

  Loading...