En titt på vår API:er. Vi delar gärna med oss all vår awesome content. Nedan har du lite hjälpmedel. Kom ihåg att meddla oss kring vad du hittat på med hjälp av det - vi är nyfikna

open-movies-all

Currently in XML only. No rates applied yet. Last modified 2009-10-14.

Description

Return all of our movie titles for cross-database matching with the following information for each movie:

 • mzid: MovieZine unique ID (big int)
 • imdb: IMDB code starting with tt (string) [when available]
 • url: MovieZine absolute URI to the movie (string)
 • title [loc="sve"]: Title for Sweden (string)
 • title [loc="org"]: Original title (string)
 • production: Year of production (int) [when available]
 • production: Year of production (int) [when available]
 • premiere [loc="sve"]: Cinema premiere date in Sweden (Date YYYY-MM-DD) [when available]
 • release [loc="dvd"]: DVD release date (Date YYYY-MM-DD) [when available]

The data always dated with a unix timestamp in the root: latest that can be used to request a subset of updateds

Parameters (GET paramter)

 • since: Unix timestamp to return only movies modified after a specific date

URL

http://www.moviezine.se/api/open-movies-all

http://www.moviezine.se/api/open-movies-all?since=1255081470

Example response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data num="3" latest="1256736144">
<movie mzid="37039" imdb="tt0446750">
<url>http://www.moviezine.se/film/nightwatching</url>
<title loc="sve">Nattvakten</title>
<title loc="org">Nightwatching</title>
<production>2007</production>
<premiere loc="sve">2009-10-30</premiere>
</movie>
<movie mzid="35530" imdb="tt0411475">
<url>http://www.moviezine.se/film/hellride</url>
<title loc="sve">Hell Ride</title>
<title loc="org">Hell Ride</title>
<production>2008</production>
<release loc="dvd">2008-08-27</release>
</movie>
<movie mzid="36293" imdb="tt0496436">
<url>http://www.moviezine.se/film/white-noise2</url>
<title loc="sve">White Noise 2: The Light</title>
<title loc="org">White Noise 2: The Light</title>
<production>0000</production>
<release loc="dvd">2008-08-01</release>
</movie>
</data>

open-reviews-all

Currently in XML only. No rates applied yet. Last modified 2009-09-05.

Description

Return all movie reviewed by Moviezine with the following information for each movie:

 • mzid: MovieZine unique ID (big int)
 • imdb: IMDB code starting with tt (string) [when available]
 • url: MovieZine absolute URI to the movie (string)
 • title [loc="sve"]: Title for Sweden (string)
 • title [loc="org"]: Original title (string)
 • trailer: URI to the trailer page (string)
 • review - published: Date of publication (Date YYYY-MM-DD hh:mm:ss) [when available]
 • review - title: Review title (string)
 • review - quote: Introduction text (string)
 • review - rating: Grade given to the movie: 1, 2, 3 or 5 (int)

The data always dated with a unix timestamp in the root: latest that can be used to request a subset of updateds

URL

http://www.moviezine.se/api/open-reviews-all

Example response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data num="1">
<movie mzid="36597" imdb="tt1054606">
<url>http://www.moviezine.se/film/the-imaginarium-of-doctor-parnassus</url>
<title loc="sve">The Imaginarium of Doctor Parnassus</title>
<title loc="org">The Imaginarium of Doctor Parnassus</title>
<production>2009</production>
<premiere loc="sve">2009-12-04</premiere>
<trailer uidv="202120">http://www.moviezine.se/video/202120</trailer>
<review>
<published>2009-10-22 13:44:35</published>
<title>Gilliams ojämna fantasitripp</title>
<quote>Terry Gilliam har alltid varit en orädd regissör och därför har han också en notoriskt ojämn produktion bakom sig. Mästerverk som "Brazil” har varvats med bottennapp som "Tideland" och halvmesyrer som "Bröderna Grimm".</quote>
<rating>3</rating>
</review>
</movie>
</data>

open-reviews

Currently in XML only. No rates applied yet. Last modified 2009-09-05.

Description

Return selected movie with grades from Moviezine and its users with the following information for each movie:

 • mzid: MovieZine unique ID (big int)
 • imdb: IMDB code starting with tt (string) [when available]
 • url: MovieZine absolute URI to the movie (string)
 • title [loc="sve"]: Title for Sweden (string)
 • title [loc="org"]: Original title (string)
 • review - published: Date of publication (Date YYYY-MM-DD hh:mm:ss) [when available]
 • review - title: Review title (string)
 • review - quote: Introduction text (string)
 • review - lead: Lead text (string)
 • review - full: Full text (string)
 • review - rating: Grade given to the movie: 1, 2, 3 or 5 (int)
 • users - pepp: Number of users "Pepped" to see this movie (int)
 • users - rating: Average user grade for the movie: 1, 2, 3 or 5 (int)

The data always dated with a unix timestamp in the root: latest that can be used to request a subset of updateds

Parameters (REST format)

 • imdb: IMDB code for the movie (ex: tt0448011 or 0448011)
 • url: MovieZine URL ID (ex: terminator-salvation)

URL

http://www.moviezine.se/api/open-reviews/imdb=tt0448011

http://www.moviezine.se/api/open-reviews/imdb=0448011

http://www.moviezine.se/api/open-reviews/url=terminator-salvation

http://www.moviezine.se/api/open-reviews/imdb=0796366,imdb=tt0448011,url=terminator-salvation

Example response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data num="1">
<movie mzid="36161">
<url>http://www.moviezine.se/film/terminator-salvation</url>
<title loc="sve">Terminator Salvation</title>
<title loc="org">Terminator Salvation</title>
<premiere loc="sve">2009-06-03</premiere>
<review>
<published>2009-05-28 23:00:05</published>
<title>Ett steg närmare Judgement Day</title>
<quote>James Camerons "Terminator" har varit föremål för otaliga ungars mardrömmar genom åren. Det började grymt, fortsatte ännu bättre för att sunka ner sig rejält. </quote>
<lead>James Camerons "Terminator" har varit föremål för otaliga ungars mardrömmar genom åren. Mördarrobotar från framtiden som... </lead>
<full>
<p>Fjärde gången gillt har man förstått att man inte ännu en gång kan skicka tillbaka robotar från framtiden...</p>
</full>
<rating>2</rating>
</review>
<users>
<pepp>143</pepp>
<rating num="239">3</rating>
</users>
</movie>
</data>

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License.